תשלום דמי ניהול – נוהל

/, מתחם ב׳, מתחם ד׳, מתחם ה׳/תשלום דמי ניהול – נוהל

תשלום דמי ניהול – נוהל

  1. תשלום דמי ניהול מתבצע חודש בחודשו, באמצעות הוראת קבע בבנק, או הוראת קבע באשראי.
  2. גם אם, מיעוטם של דיירים שעדיין משלמים בהמחאות או במזומן, הרי כהוראה, חד משמעית של חברת הניהול שעולה בקנה אחד עם הוראות משרד האוצר והרשות להלבנת הון ,הסדרת תשלומים קבועים באמצעות הוראת קבע בבנק או באשראי.
  3. מדי חודש, לפני ביצוע תשלום, חברת הניהול מוציאה חשבונית לדייר, לאחר ביצוע התשלום מופקת קבלה ונשלחת קבלה המהווה אסמכתא לתשלום דמי הניהול (למען הסר ספק, חשבונית שהתקבלה אצל הדייר, אינה מהווה אסמכתא, או עדות לביצוע תשלום , אלא הקבלה הנמסרת לדייר/ת לאחר ביצוע התשלום).
  4. האחריות לתשלום דמי הניהול מול חברת הניהול, הינה באחריות בעל הנכס בלבד, כל חוב שנוצר על- ידי השוכרים, גם אם אחריותם לחוב נשארת עומדת, עדיין אחריותו של בעל הנכס מול חברת הניהול לפרעון מלא של חובות השוכרים.
  5. על כל שינוי באמצעי התשלום, חילופי דיירים, בעלי נכסים, שוכרים , יש לעדכן את חברת הניהול מיד ולבצע גמר התחשבנות. כל חוב שיישאר לאחר עזיבת שוכר/ת, דייר/ת שלא בידיעת חברת הניהול, יחול על בעלי הנכס.
  6. בהמשך להוראות סעיף א' ולאור ריבוי המקרים בהם שוכרים לא עמדו בתשלום דמי הניהול, חברת הניהול, פועלת בתהליך מדורג להעביר את תשלום דמי הניהול בהוראת קבע, באשראי או בבנק לבעלי הנכסים, כדי להימנע מאי נעימויות מול בעלי הנכסים, אשר במקרים רבים, מקבלים באיחור מידע על פיגורים בתשלום, בגלל סיבות אובייקטיביות , טכניות ואחרות, כך שבעל הנכס פטור ממעקב אחר תשלומי דמי הניהול, אותם הוא יכול לגלם בתשלומי השכירות החודשית.
  7. תהליך תשלום באשאי הסבר: בעסקה בכרטיס אשראי מעורבים ארבעה גורמים: 1. המנפיק – הגוף המנפיק כרטיסי אשראי 2. הלקוח, 3. מחזיק הכרטיס . 4. הגוף המתווך בין מנפיק הכרטיס לבית העסק במקרה דנן חברת רמות רחל ניהול ואחזקות. ברגע שמתבצעת עסקה בכרטיס אשראי מתבצעת שרשרת פעולות מחייבות בין ארבעת הגורמים הנ"ל: הלקוח מתחייב לשלם למנפיק הכרטיס – הבנק או חברת האשראי שאצלם מנוהל החשבון של מחזיק הכרטיס – את תמורת העסקה במועד החיוב של הכרטיס, המנפיק רשאי לאשר או לדחות – אם אין כסף מספיק במסגרת, או שהכרטיס חסום, את בקשת החיוב כשהוא מאשר, הוא מתחייב להעביר תמורת המוצר / שירות, במקרה זה לחברת רמות רחל ניהול ואחזקות, כתוצאה משרשרת פעולות זו, יכולות להווצר בעיות בגבייה.
  8. הוראת קבע בבנק, מסדירה באופן כמעט מוחלט, המאפשר מעקב שוטף של בעל החשבון אחר ההורדות , אין כמעט בעיה של מחסור במסגרת הואיל ומדובר בתשלומים קטנים, הנחשבים להוצאות שוטפות של בעל הנכס, למעט חריגים , ולכן זה האמצעי התשלום המועדף והמומלץ להסדיר את התשלומים באופן סדיר ובטוח.
  9. לבירורים ניתן לפנות למנהלת הגבייה בחברה: אושרת חסון טל: סלולרי: 0505509138 טלפון משרד: 02-6702390
שלחו/שתפו כעת...
By | 2020-06-09T15:04:11+02:00 יוני 9th, 2020|מתחם א׳, מתחם ב׳, מתחם ד׳, מתחם ה׳|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment

Call Now Button